پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی پایه   پیشرفت

بیست‌ونهم و سی‌ام اردیبهشت‌ماه 1395
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

صفحه اصلی


باسمه تعالي

با تلاش مستمر چندین‌ساله و تکاپوی فشرده علمی صدها تن از دانشمندان و پژوهشگران کشور، پیش‌نویس اولیه الگوی اجمالی پیشرفت کشور (الگوی پایه) مشتمل بر بخش‌های اساسی مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر در شرف تدوین است. اینک زمان آن فرارسیده است که این ویراست اولیه و اسناد پشتیبان آن در فضای علمی کشور، تبیین و نقد شود تا پس از تکمیل، ارتقا و انسجام‌بخشیِ اجزای آن، مبنای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (الگوی تفصیلی) قرار گیرد.


اسناد الگوی پایه را می‌توان به دو بخش تصویرسازی مطلوب و تحول عملی، تقسیم کرد. اسناد مبانی، آرمان‌ها، رسالت و افق در حقیقت با بیان مقدمات نظری الگو، تصویری از آینده مطلوب و آرمانی کشور را شکل می‌دهند. سند تدابیر به عنوان ابزار تحول عملیاتی، چگونگی گذار از وضع جاری به مطلوب را مشخص می‌سازد.


انتظار می‌رود محققان محترم با مطالعه سند مورد نظر خود با مد نظر قرار دادن معیارهای مختلفی به نقد محتوای اسناد و ارائه پیشنهادهای جایگزین همت گمارند. در ذیل نمونه‌‌هایی از معیارهایی که می‌توانند مستمسک نقد اسناد قرار بگیرند آمده است:

 1. ابتنای اسناد بر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی
 2. بررسی وجود انسجام و هماهنگی یک سند با دیگر اسناد
 3. تناسب اسناد با سند مبانی الگوی پایه
 4. روش­ شناسی و تناسب روش با محتوا
 5. وجود یک چارچوب یا نظامواره نظری مناسب برای تبیین مفاهیم
 6. کفایت یا غنای محتوایی سند
 7. میزان ابتکار و نوآوری
 8. بهره‌گیری از منابع دینی
 9. شیوایی و روانی متن
 10. سازگاری با دستاوردهای علمی
 11. سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی و ظرفیت‌های بومی
 12. آرمان‌گرایی و کمال‌گرایی
 13. واقع­ بینی و ناظر به حل مشکلات و مسائل اساسی نظام
 14. قابلیت اجرا و غیرانتزاعی بودن
 15. مشخص نمودن فرایند پیشران به سوی آینده مطلوب
 16. مناسب بودن تدابیر ارائه شده برای رسیدن به یک بند سند افق و پیشنهاد تدابیر جایگزین

لذا اهداف عملیاتی از برگزاری این کنفرانس را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه نمود:

 1. نقد و تکمیل پیش‌نویس­ های اسناد مبانی، آرمان‌ها و .... و ارائه پیشنهادهای جایگزین
 2. مطالعه بندهای سند افق (به عنوان اهداف مطلوب کشور) و ارائه تدابیر مناسب برای چگونگی دستیابی به آنها

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.