فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
نظام جمهوری اسلامي در ساختاري حکيمانه طراحی شده است؛ بنابراين، تصميم‌سازی‌های اساسی آن و تعيين مسير پيشرفت کشور بايد با مشارکت گسترده دانشمندان، صاحب‌نظران و نخبگان انجام شود. اين امر در سنخيت و تناسب تام با روح و جان نظامي است که در قانون اساسی منعکس است.
همچنين، گفتمان‌های اساسی‌اي که در جامعه شکل می‌گيرد و حرکت‌های فکری و نظری‌اي که زيربنای اقدامات مهم پيشرفت کشور است بايد با انديشه ورزی و ابراز نظر شخصيت های علمی حوزوی و دانشگاهي انجام شود. تصميمات مهم کشور بايد در حلقه‌های علمی ساخته شود تا بر اساس آن، مسئولان کشور، تصميمات صائب را اتخاذ کنند.
ضرورت تدوين الگوی جامع پيشرفت از ديرباز مد نظر بسياری از فرهيختگان و دانشمندان کشور بوده است و اساساً يکی از علل عدم دستيابی به پيشرفت کامل در همه ابعاد کشور را در نبود چنين الگويی می‌توان جست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديماه 1389 در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی، الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را سند بالادستی اسناد راهبردی کشور دانستند. بر اساس اين، مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تأسيس شد و رئيس و اعضای شورای عالی مرکز بر اساس حکم معظم له منصوب شدند. مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تا کنون برنامه‌های متعددی با هدف بهره‌مندی از آرا و ديدگاه‌ها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهيختگان و دانشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برگزار کرده است و در ادامه برنامه‌های پيشين، به ويژه برگزاری «اولين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت: نقشه راه طراحی و تدوين الگو» که با شرکت استادان و محققان و شخصيت های ممتاز دانشگاهی و حوزوی در دهم و يازدهم خردادماه سال 1391 در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، دومين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را با موضوع «مفاهيم، مبانی و ارکان پيشرفت» در ارديبهشت‌ماه 1392 برگزار مي‌کند.
اهداف اين كنفرانس عبارت است از:
1- فرصت‌آفرينی برای عرضه آخرين يافته‌ها و دستاوردهای محققان و دانشمندان کشور در زمينه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس
2- بهره مندی از نظرها و ديدگاه های علمي نخبگان، فرهيختگان و دانشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت
3- ايجاد محيط تبادل نظر و تضارب آرای تخصصی صاحب‌نظران و تعميق گفتمان علمی در زمينه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس

 

© 1392 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل