ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

فهرست مقالات


1- ارائه چارچوب سیستمیک جهت مدیریت برنامه‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
2- الزامات پیش‌نویس افق و تدابیر الگوی پایه پیشرفت در حوزه سیاست و اجتماع (با رویکرد آینده‌نگرانه)
3- الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به‌عنوان راه بدیل توسعه در کشورهای اسلامی؛ مطالعه موردی جمهوری آذربایجان
4- الگوی پایه پیشرفت ایران: طرحی اجتماعی و انسانی پاسخی به چالش‌های نظریه و عمل، آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در تدوین پیش‌نویس الگوی پایه پیشرفت
5- الگوی پایة پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مؤلفه‌ها
6- الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی)
7- بارفتن ذهن در کشمکش بلور ساختارها
8- بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری ایران و کشورهای منتخب
9- بررسی تأثیر علم و دانش در دفاع همه‌جانبۀ جمهوری اسلامی ایران
10- بررسی ضرورت اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در آموزش و پژوهش علوم انسانی
11- بررسی مؤلفه‌های کالبدی فضاهای مسکونی برای ایجاد حس سرزندگی با به‌کارگیری معماری سنتی ایران
12- بررسی نقش منابع انسانی در توسعه پایدار
13- پیشرفت جامعه‌محور؛ چارچوبی مفهومی برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
14- پیش‌نیاز تدوین الگو در شرایط فعلی کشور
15- تأملی بر مؤلفه‌های مفاهیم ترفیع فروش و محصول در بازاریابی با رویکرد اسلامی
16- تأملی در سازوکار عملیاتی تعمیق الگوی پایه پیشرفت و ارائه یک روش
17- تأملی در منطق ساختاری و پیوند دیالکتیکیِ نظریه و الگوی پیشرفت (در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی)
18- تبیین و بررسی فقهی-حقوقی مبانی اسناد الگوی پیشرفت با تمرکز بر امکان‌سازی ابتناء حداکثری بر سنت‌های الهی و الگوی پیشرفت در حکومت نبوی
19- تدوین مدلی نظری (تحلیلی) در خصوص تحول معرفتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری
20- تعمیق و تکمیل الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با ارتقای کارآمدی متعالی آن
21- توسعه گردشگری، محملی برای صدور فرهنگ اسلامی-ایرانی، تقویت اقتصاد درون‌زا، عدالت سرزمینی و حفظ محیط‌زیست
22- جامعه توسعه‌یافته اسلامی از دیدگاه شهید مطهری
23- جستاری بر مسئله توسعه در اندیشه امام خمینی -رحمت الله علیه-
24- چارچوب تحلیلی تعامل زنان در فرآیند توسعه و پیشرفت از منظر اسلامی
25- چرخه نظام‌سازی توحیدی، الگوی حاکمیت و پیشرفت در رهیافت توحیدی با تأکید بر مکتب امام خمینی -رحمت الله علیه-
26- حکومت علوی، الگوی تمدن‌سازی اسلامی با ابزار مردم‌سالاری دینی
27- دانشگاه کارآفرین، شاخصه‌ها، راهکارهای توسعه و تحلیل جایگاه آن در اسناد پایۀ الگوی پیشرفت
28- روش‌شناسی و رویکرد پردازش سند الگوی پایه پیشرفت
29- روش‌شناسی و فرایند تدوین الگوی پایه پیشرفت
30- رهبران جمهوری اسلامی و الگوی تحزب
31- شاخص‌های ذهنی توسعه انسانی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران
32- شاخصه‌های پایداری توسعه در ایران
33- ضرورت طرح مبحث پیشرفت به جای توسعه در الگوی اسلامی-ایرانی و چرایی آن
34- ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و کاربرد آن در جهان اسلام
35- ظرفیت‌شناسی گونه‌های تعامل اقتصاد و فرهنگ در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
36- ظهور تمدن نوین اسلامی از خاستگاه علوم انسانی
37- عدم توجه به تبلیغ بین‌الملل اسلام؛ نقض جامعیت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
38- علل توسعه‌نیافتگی ایران از بعد داخلی و خارجی
39- مبانی و راهبردهای ارتقای نظم در شهر ایرانی-اسلامی
40- مداقه‌ای بر مدخلیت حکمروایی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
41- مطالعات تاریخی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی رساله روح الاسلام و صراط المستقیم علی الانام)
42- موانع نظریه‌پردازی در قلمرو مسائل ایران
43- نسبت کارآمدی نظام سیاسی و مشروعیت حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
44- نقش زنان در اقدام و عمل به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی
45- نقش و جایگاه فرهنگ در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
46- نگاهی منتقدانه به نقشه راه و شیوه‌های تدوین الگوی پیشرفت
47- وابستگی به مسیر در ایران حقوق مالکیت ناکارا و وابستگی به نفت
48- واکاوی کنفرانس‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و ارائه راهکارهای بهبود آن
49- وحدت رمز پیشرفت با مداقه در آیات قرآن کریم
50- هویت روستایی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
1- آرمان‌گرایی واقع‌گرایانه از سطوح خرد تا کلان جامعه ایرانی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
2- آرمان‌های اجتماعی در انقلاب اسلامی (بررسی آزادی و مردم‌سالاری دینی در قاموس انقلاب اسلامی)
3- اعتدال‌بخشی به‌جایگاه عقل در حوزه معرفت دینی از نگاه کلینی
4- افقی جدید در مباحث حقوقی اخراج بیگانگان؛ با تأکید بر تقابل اخراج بیگانگان با حقوق بشر
5- امام خمینی -رحمت الله علیه- پیام‌آور وحدت
6- بازنگری در سند الگوی پایه (رسالت)
7- برخورداری از مبانی مشروعیت دینی و سیاسی گامی در راستای ثبات و پیشرفت مطالعه موردی: مرعشیان مازندران
8- بررسی احساس مفهوم عدالت اجتماعی و قضایی در جامعه
9- بررسی ادبیات نظری و تجربی آسیب‌پذیری اقتصاد کلان: مؤلفه‌ای از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
10- بررسی رابطة بین احساس نابرابری با بی‌تفاوتی مدنی در بین شهروندان شهر تهران
11- بررسی شاخصه‌های الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت از منظر اهداف اقتصاد مقاومتی
12- بررسی مفاهیم استقلال و آزادی در پارادایم تفکری جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی -رحمت الله علیه-
13- بررسی مفهوم آزادی در جامعه و ارتباط آن با الگوی پایه پیشرفت
14- بررسی و تبیین الگوی رسالت نظام جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های استراتژیک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
15- پیشرفت ایرانی-اسلامی و رابطه دولت و ملت در ایران؛ بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
16- تبیین حقوق شهروندی (عملی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
17- تبیین نقش دولت درتأمین امنیت غذایی با تأکید بر نگاه اسلامی و جایگاه آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
18- تبیین و بررسی رسالت نظام جمهوری اسلامی در تحقق پارادایم ایرانی-اسلامی: توسعه اقتصادی با رویکردی فراقانونی بر مبانی اسناد الگوی پایه پیشرفت
19- تبیین و تعمیق مؤلفه‌های صنعت موضوعاً بر اساس فلسفه شدن اسلامی در جهت دستیابی به الگوی پایه پیشرفت صنعت
20- تصحیح نگاه به جامعه و فرد، لازمه اسلامیت و کارآمدی الگوی پیشرفت
21- تعمیق و ارتقای مبانی، آرمان‌ها و رسالت‌های الگوی پایه پیشرفت
22- تمدن نوین اسلامی و تعامل با اهل کتاب؛ مطالعه موردی صابئین مندائی ایران
23- جای خالی انتظار سازنده در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
24- دین و رفتار اقتصادی؛ مطالعه تجربی تأثیر دینداری بر اعتماد
25- رسالت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه کارآمدی نظام در‌ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
26- صورت‌بندی و تأملی در رهیافت‌های «قلمرو دین»
27- ضرورت شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی جهت تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (دلالت‌های نگرش انتقادی به نقش آرمان‌‌های تفکر مدرن در تحقق توسعه غربی)
28- طراحی مدل سرمایه انسانی در سازمان‌های صنعتی با بهره‌گیری از روش رویش نظریه
29- عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی: مقایسه مناطق شهری و روستایی
30- مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی و نقش آن در پیشرفت حکومت‌های اسلامی
31- مبارزه‌جویی و جهاد حلقه مفقوده انسان‌شناسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
32- مبانی حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زن با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
33- معرفت‌شناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی و پیشرفت ایرانی-اسلامی
34- مقایسه اثربخشی مبانی و ارزش‌های آرمانی الگوی عاشورایی بر ظهور تمدن نوین اسلامی در اشعار آیینی شریف ‌مرتضی و بحرالعلوم
35- مقایسه تطبیقی جهاد در اندیشه حضرت امام خمینی و رهبران جهادی و تأثیر آن در پیشرفت
36- نسبت‌سنجی ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران با استعمار غربی
37- نسبت‌سنجی دین اسلام با جهانی شدن
38- نظریۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
39- نقش دانشگاه کارآفرین و سرمایه فکری در پیشرفت با تمرکز بر شاخصه‌های مدیریت جهادی
40- نقش زکات و صدقات اهدایی در نوع‌دوستی و تکافل اسلامی از منظر قرآن و کتب روایی
41- نقش سرمایه اجتماعی در توسعه با تأکید بر مفهوم مشارکت
42- نگاهی گذرا و اصلاحی به مبانی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت
43- نگاهی گذرا و نقادانه به «نظام آرمان‏های الگوی پایه»
1- برآورد پتانسیل واردات کالاهای اساسی ایران از کشورهای اسلامی با استفاده از شاخص آنکتاد
2- بررسی اثر میزان برق تولیدشده بر تولید ناخالص داخلی در ایران
3- بررسی اثرات شفافیت در اقتصاد کشور
4- بررسی اهمیت وجودی زائرسراهای ارزان‌قیمت و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد؛ نمونه موردی: زائرسرای فدک
5- بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر انتشار آلودگی در استان‌های ایران
6- بررسی رابطه بین تعداد مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها (کلیه مقاطع تحصیلی) باپیشرفت رشد جمهوری اسلامی ایران
7- بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید
8- بررسی رابطه میان نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران
9- بررسی عوامل مؤثر بر ضریب جینی ایران و پیش‌بینی آن تا افق 1404
10- بررسی مشکلات فاینانس خارجی در طرح‌های عمرانی و ارائه راهکار؛ نمونه موردی سد رودبار لرستان
11- تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر سبک زندگی اسلامی و ایرانی
12- تحلیل اثرات نهادینه‌سازی رفتارهای مصرفی خانواده محور در اسلام در مقایسه با نظام غرب
13- تحلیل نقش نظام مطلوب مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در ایران: با تأکید بر ساختار مالیات‌ها
14- تحولات اشتغال نیروی انسانی کشور طی دوره 94-1384
15- جایگاه انرژی در اقتصاد مقاومتی: قابلیت‌ها و فرصت‌ها
16- جایگاه بانکداری بر پایه اقتصاد اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
17- راهبردهای توسعه پایدار در ایران
18- ریشه‌کن کردن فقر روستایی، راهی جهت تحقق توسعه در الگوی اسلامی پیشرفت (با تأکید بر توسعه مشارکتی)
19- عدالت اقتصادی در اندیشه صدر و نقش دولت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
20- فساد اداری-اقتصادی، مانعی در راه پیشرفت و توسعه ایران
21- مدل عملیاتی اقتصاد مقاومتی با اتکا به مدیریت جهادی در شهرداری‌ها مطالعه موردی: شهر کاشان
22- نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد مقاومتی در حوزه دریای خزر؛ راهکاری جهت پیشبرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (با تأکید بر منطقه آزاد انزلی)
1- ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مبنای افزایش سرمایه اجتماعی
2- افق و تدابیر الگوی پایه در حوزه سیاست و حاکمیت تکمیل، ارتقاء و تعمیق پیش‌نویس سندها
3- اهتمام عملی مسئولان به هنجارهای شایسته‌سالاری و پاسخگویی با رویکرد اسلامی
4- بررسی تأثیر انواع آزادی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب اسلامی با تأکید بر آزادی مذاهب (رویکرد بین کشوری)
5- بررسی جدایی دین از سیاست با محوریت آراء و نظرات حضرت امام خمینی -رحمت الله علیه-
6- بررسی مفهوم عدالت اسلامی از دیدگاه متفکران جهان اسلام و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- بررسی مکانیسم‌های گسترش مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
8- پیشنهاد اصلاحی پیرامون تدبیر: «اجرای کامل قانون اساسی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ارکان نظام»
9- تبیین چالش‌های امنیت عمومی تقسیمات کشوری در دستیابی به الگوی پایدار سازماندهی سیاسی فضا در ایران (با تأکید بر ناآرامی عمده و مرتبط پس از انقلاب اسلامی)
10- تحلیل آرای اندیشمندان معاصردر زمینه حدود مشارکت سیاسی زنان در ایران
11- تدابیر لازم برای حفظ محیط‌زیست در الگوی اسلامی-ایرانی پایه پیشرفت (با تمرکز بر آمیخته بازاریابی سبز)
12- تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان با تأکید بر مشترکات دینی
13- ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
14- جایگاه برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبرد توسعه منطقه‌ای (RDS) در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
15- جایگاه مردم‌سالاری دینی در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاه موردی بر اندیشه سیاسی امام خمینی و حسن البناء
16- جمهوری اسلامی ایران و جایگاه مطلوب آن در نظام بین‌الملل آینده (ناظر بر افق 1444 الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی)
17- چیستی الگو مقهور نگاه برنامه‌ای
18- راهکارها و تدابیر دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه
19- رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای در ساماندهی نظام تدابیر در عرصه آمایش بنیادین
20- رهیافت «فرهنگ استراتژیک» ملی در الگوی دیپلماسیِ فرهنگی چندجانبه (با تأکید بر امنیت فرهنگی)
21- رهیافتی بر اندیشه تقریب مذاهب اسلامی و نقش آن در تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان
22- عدم تمرکز برای پاسداری از انسجام ملی و عدالت اجتماعی
23- مبانی و شرایط و راهکارهای تداوم رهبری فقیه در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت
24- مثلث پیشرفت، امنیت و عدالت
25- محبت برادران ایمانی و پیشرفت هم‌وطنان ایرانی در سایه وحدت و انسجام اسلامی
26- مردم‌سالاری دینی از نگاه مقام معظم رهبری
27- مردم‌سالاری دینی و پیشرفت ایران
28- مزاحمت ساختار بین‌المللی و تحقق الگوی پیشرفت در ایران
29- مفهوم‌شناسی عدالت انتخاباتی با تأکید بر عدالت رویه‌ای
30- موانع همگرایی مسلمانان و راه‌های رهایی از آن
31- نقد اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران (قانون اساسی) از منظر توسعه سیاسی
32- نقد راهبردی ساختار سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه کشور
33- نقش شایسته‌سالاری در عدالت سیاسی و نتایج آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
34- نگاهی راهبردی-آموزشی به نیروهای مردمی در راستای مبارزه با تروریسم
1- آسیب‌شناسی نظام آموزشی به مثابه مانع اصلی گفتمان الگوی اسلامی ایران
2- آسیب‌شناسی و نیازسنجی مدل تأمین اجتماعی ایران در راستای بهینه‌سازی فرایند تکافل اجتماعی
3- استعدادیابی، آمادگی روانی و پیشرفت «تدوین یک الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»
4- الزامات تدابیر توسعه کشور
5- الگوی اسلامی-ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها
6- الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با محوریت انسان و خانواده
7- اهتمام عملی مسئولان و مدیران به هنجارهای صداقت و راستگویی، اعتماد و پاسخگویی در راستای پیشرفت سازمان
8- بازتاب سرمایه اجتماعی بر بهبود روابط دولت-ملت
9- برآورد رابطه بلند شاخص آموزش و فرهنگ در پیشرفت جذب گردشگران بین‌الملل در کشورهای منتخب اسلامی دی-هشت
10- برخی از بایدها و نبایدهای بازنمایی زن در رسانه
11- برخی از چالش‌های حقوقی توسعه هزاره در نیل به برابری جنسیتی و توانمندی زنان
12- بررسی تأثیر ثنویت دکارتی بر روند شکل‌گیری علم روان‌شناسی در جهان بر اساس فلسفه صدرایی
13- بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر مهارت شناختی تجزیه‌وتحلیل دانشجویان از موضوعات و مسائل روز
14- بررسی تجربه جهانی غذای حلال
15- بررسی تطبیقی کاربرد عدالت در پیش‌نویس تدابیر با دیدگاه شهید مطهری
16- بررسی جایگاه نظام خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی با رویکردی بر گفتمان حاکم بر نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور در اسناد الگوی پایه پیشرفت
17- بررسی چالش‌های توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت فرهنگی در ایران
18- بررسی رابطه بین دینداری با اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز
19- بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی-اسلامی با مشارکت سیاسی در سازمان؛ مورد مطالعه: دانشجویان گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
20- بررسی سبک زندگی ایرانی-اسلامی در جریان‌های شعری ادبیات معاصر
21- بررسی عملکرد مکانیزم‌های نظارتی در پیشگیری و کاهش فساد اقتصادی کارکنان دولت، پیش‌بایستی در تحقق تمدن نوین اسلامی
22- بررسی فقهی-حقوقی سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم اخلاقی: با رویکردی بر مبانی حقوق شهروندی الگوی پایه پیشرفت
23- بررسی مبانی اخلاق حرفه‌ای در نهج‌البلاغه و دلالت‌های تربیتی آن
24- بررسی میزان به‌کارگیری اینترنت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه
25- بررسی نقش نظام تعلیم‌وتربیتی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی استان فارس)
26- بررسی و نقد نظام‌های تأمین اجتماعی غربی به انگیزه دست‌یابی به مدل مطلوب تکافل اجتماعی
27- برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری کشور؛ مطالعه نمونه: منطقه نمونه گردشگری انشان در خوزستان
28- بهره‌گیری از روش الگویی اهل بیت -علیهم السلام- شاخصی مهم در جهت نیل به آرمان سبک زندگی اسلامی-ایرانی
29- تبیین اجمالی به تدریس اثربخش و مؤلفه‌های آن در آموزش عالی در جامعه ایرانی-اسلامی
30- تبیین اهمیت ساختارهای حاکم بر فعالیت های اجتماعی زنان در تحقق سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور
31- تبیین چالش‌های موردی نهادینه نشدن حقوق شهروندی (نظری) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
32- تبیین رویکرد ساختاری به مفهوم عدالت در حوزه تمدن اسلامی
33- تبیین نقش سرمایه انسانی در تحقق افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
34- تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور
35- تحلیل فرهنگی-اجتماعی قانون‌گریزی مدنی و عوامل مؤثر بر شیوع آن
36- تحلیل و بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت براساس اسناد تحولی بالادستی و سند تحول بنیادین
37- تدوین معیارهای گزینش روستاهای هدف گردشگری؛ راهبرد برنامه‌ریزی پیشرفت گردشگری روستایی کشور
38- تعمیق و تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در سایه آموزش مهارت‌های زندگی متعادل و متعالی به دانش‌آموزان دوره ابتدایی آموزش‌وپرورش
39- جایگاه اتحاد و عدالت در نظامات توحیدی و لزوم ملتزم شدن به آن‌ها جهت پیشرفت و تمدن‌سازی
40- جایگاه زبان فارسی در تولید علم جهانی
41- جایگاه و نقش عامل «کیفیت و پاسخگویی به شهروندان» در مدل اقتضایی «حرکت سرامد»
42- جهاد اقتصادی در سبک زندگی اسلامی
43- چالش افق‌گذاری آینده در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
44- چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش و نیل به الگوی آرمانی نظام آموزش عالی پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
45- چهل عامل تهدیدکنندۀ سلامت خانواده و ارائۀ راهکارهایی برای پیشگیری از فروپاشی آن
46- حکمروایی زمینِ طرفدار فقرا: از نظریه تا اجرا
47- رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و سلامت روانی متأثر از نقش پایدار و سالم زنان در سلامت خانواده و آینده و پیشرفت جامعه بشری
48- راهبردهای مدیریت رسانه‌ای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در دوران پسابرجام برای شبکه ایران‌کالای سیمای ج. ا. ا
49- رویکرد تربیت معلم در گفتمان پیشرفت اسلامی
50- رویکردهای مفهومی-نظری به هویت ملی
51- ساختار نظم اجتماعی و پویایی آن: گمشده الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
52- سازوکارهای پرورش پژوهشگران برتر در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
53- سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم و نقش آن در سعادت فردی و اجتماعی
54- سبک زندگی اسلامی
55- سیستم پایه تأمین اجتماعی، گامی به سوی گسترش روشمند تکافل اجتماعی (نظریه و راهکارهای اجرایی سیستم پایه در فرآیند تولید مدل)
56- شاخص‌های هویت‌ساز معماری ایرانی-اسلامی در خانه‌های دوره قاجار (نمونه موردی: خانه قلمبر و خلیلو دزفول)
57- شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا
58- شبکه مسائل تأمین اجتماعی با رویکرد نگرش سیستمی و کشف دلالت‌های راهبردی آن در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی
59- شناخت استلزامات فلسفی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در رویکردی انتقادی-تطبیقی به سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
60- شناسایی و برنامه‌ریزی مشکلات کیفیتی، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه جهت تحقق اهداف آموزش عالی
61- ضرورت تدوین الگوی پیشرفت بر پایه استنباط سبک زندگی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
62- ضرورت تغییر نگرش در کارکردهای قناعت با نگاه بر کار و تولید
63- ضرورت سواد رسانه‌ای در تربیت نیروی انسانی توانمند، کارا و خردورز
64- ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی به مثابه تهدید نرم جمهوری اسلامی ایران
65- طراحی مدل مفهومی تربیت کودک با رویکرد اسلامی
66- عدالت در مشاغل و صنوف (رویکردی جدید و کاربردی به مبحث عدالت اجتماعی)
67- فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر سبک زندگی و نقش جوانان درجامعه ایران
68- فرایند کاهش وفاداری ملی در سربازان وظیفه؛ رهنمودهایی برای سند تدابیر الگوی پایه
69- فلسفه و مبانی تربیتی نظریه مردم‌سالاری دینی در الگوی ایرانی-اسلامی
70- کارکردهای اقتصادی-اجتماعی جهیزیه در فرهنگ اسلام و ایران
71- کفالت عمومی و ضمانت دولت اسلامی: الگوی اسلامی پیشرفت جامعه در برقراری عدالت اجتماعی
72- گذری به منبع حیات (آب)، در آیینه زبان و ادبیات
73- مختصات عدالت اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
74- مطالعه جامعه‌شناختی رابطه عوامل فرهنگی با میزان مشارکت سیاسی در جامعه؛ مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال شهرستان بجنورد
75- مطالعه رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سیاسی، و دینی در بین شهروندان شهر شیراز
76- نسبت سبک زندگی اسلامی با تمدن‌سازی؛ مرور رویکردها و ضرورت‌ها
77- نقدی بر تدبیر «پیشگیری و جلوگیری از جرم با افزایش آگاهی و تقوای عمومی» در سند الگوی پایه پیشرفت
78- نقش آموزش‌وپرورش بر فراگیرسازی الگوی مصرف با درون‌مایه سبک زندگی اسلامی در جامعه به سوی اقتصاد مقاومتی عملی
79- نقش اخلاق پیامبر -صلی الله علیه و آله- در ترویج حقوق شهروندی
80- نقش تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه
81- نقش تشکل‌های مردمی در افزایش سرمایه‌های اجتماعی و نظام‌سازی اسلامی
82- نقش کمک‌های بین‌المللی GGP «کمک‌های بلاعوض برای پروژه‌های تأمین امنیت انسانی» بر فقرزدایی زنان روستایی در ایران
83- نقش‌ها و چالش‌های معلمان در انتقال مطالب آموزشی مؤثر یادگیری الکترونیکی
84- نگاه روشنفکران ایرانی به هویت ملی ایران
85- نگاهی به آموزش‌وپرورش از دیدگاه سنتی، اسلامی و نوین
86- واکاوی کفایت محتوایی پیش‌نویس سند تدابیر به لحاظ توجه به حکمروایی شایسته در سیاست‌گذاری بهینه مناطق کلان‌شهری آینده کشور و رفع تضاد موجود
87- هویت و ارتباط آن با جهانی شدن در الگوی پایه پیشرفت
1- آرمان‌نگاری تربیت معنوی-دینی نوجوان؛ موضوع خداباوری
2- آموزش، آگاهی و بسط جامعه مدنی، بستری برای توسعه و پیشرفت پایدار ایران
3- آموزه‌های قرآنی در تبیین لغزش‌گاه های تفکر
4- ارائه الگوی راهبرد جهاد هنری در عرصه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حوزه حجاب
5- ارائه الگویی برای تعالی تفکر خلاق در راستای پرورش هنر قدسی بر مبنای حکمت متعالیه
6- ارائه تدابیر عملکردی در جهت شناخت فطرت الهی انسان به عنوان پیش‌فرض تدابیر طراحی‌شده در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
7- الگوی تقریبی استاد مطهری: پشتیبانِ نظری افق وحدت و اخوت در الگوی پایه پیشرفت
8- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و کارکرد اجتماعی آن در مدل‌سازی بومی اسلامی شهروند مسئول
9- اهمیت نگاه جهادی به عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری -مد ظله العالی-
10- بازشناسی اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و تبیین جایگاه حقیقی آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
11- بررسی تأثیر دینداری بر مصرف‌گرایی زنان (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)
12- بررسی تأثیر سلامت معنوی بر الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت
13- بررسی چرایی نامناسب بودن فرهنگ مصرف و ارائه راهکار بهبود
14- بررسی نقش تقوای عمومی به عنوان مهم‌ترین عامل پیشگیری از جرم در سند تدابیر الگوی پایه پیشرفت
15- پیشتازی فرهنگی در سطح بین‌المللی
16- تبیین جایگاه و کارآمدی بسیج و تفکر بسیجی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
17- تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور مبتنی بر آموزه‌های رضوی
18- تبیین فلسفی «معنویت» و «ثروت» و گونه‌های رفع تقابل میان آن‌ها
19- تبیین نقش و جایگاه ایمان در رابطه با امنیت و ابعاد مختلف آن
20- تدابیر کسب رزق حلال در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
21- تربیت دینداری در دانشجویان: اهداف، ضرورت‌ها و نیازها
22- تربیت مربی معنویت، راهکاری برای پایدارسازی الگوی پیشرفت
23- جایگاه مقاصد شریعت در افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
24- خانوادة متعالی در سایة حاکمیت حقوق عاطفی
25- روان‌شناسی و دین از جدایی تا نظریه‌پردازی
26- صداقت در سیرة سیاسی پیامبر -صلی الله علیه و آله و سلم- از منظر قرآن کریم
27- غفلت از نگاه آیات و روایات
28- فرهنگ شهادت‌طلبی به عنوان سرمایه اجتماعی بازدارنده در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
29- کار و کارآفرینی در فرهنگ و تمدن اسلامی
30- کیفیت جهت‌دهی رفتار مسئولان به گرایش‌های مردم و نخبگان و اثر آن بر پیشرفت جامعه از دیدگاه نهج‌البلاغه
31- گردشگری مذهبی، پایه‌های تعمیق فرهنگ ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی: مشهد مقدس)
32- گسترش تعلیم‌وتربیت وحیانی، عقلانی و علمی در سایه آرا واندیشه‌های شهید مطهری و سند تحول بنیادین
33- لزوم توجه به فرهنگ سیاسی در نیل به پیشرفت و توسعه
34- ماهیت و مبانی فرهنگ و نقش اجتماعی آن
35- مؤلفه‌های نظم ذهن برای پیشتازی‌ فرهنگی نوین ‌اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی
36- مبانی کاربردی آمرین (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) در نظام مردم‌سالاری دینی
37- مسجد به مثابه نهاد پیشرفت تمدن اسلامی
38- مطالعه تطبیقی مبانی آموزه‌های اخلاق اسلامی با اخلاق غربی در تجارت و بازاریابی
39- معنویت در جوان: روش‌های ارتقا و عوامل آسیب‌زا
40- معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری
41- نقش آموزش‌های مداوم صداوسیما بر تحولات فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی
42- نقش تربیت خانواده‌محور در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
43- نگاهی به جلوه‌های حجاب و عفاف در نهج‌البلاغه، قرآن و احادیث
44- نماز و تعلیم‌وتربیت نهفته در آن، زمینه‌ساز تمدن اسلامی
45- واکاوی الگوی شیوه‌های آموزشی در سیره رضوی
1- آموزش محیط‌زیست با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و سبز
2- اثر جمعیت تعدیل‌شده توسط مصرف بر محیط‌زیست
3- ارائه مدل الگویی و تجربه استفاده از فرصت‌های بین‌المللی زیست‌محیطی
4- الگوی ایرانی شورورزی یک راهکار تطبیق محیطی
5- بررسی اثرات زیست‌محیطی تولید گازهای گلخانه‌ای از بخش‌های خانگی، کشاورزی و حمل‌ونقل؛ مطالعه موردی: ایران به عنوان یک کشور اسلامی
6- برنامه‌ریزی یکپارچه بخش‌های آب و انرژی برای دست‌یابی به توسعه پایدار در ایران
7- بی‌آبی را چگونه چاره کنیم
8- تبیین اهداف و اصول پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در تعمیق و تکمیل پیش‌نویس افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
9- تدبیر راهبردی زیست‌محیطی در حوزه کشاورزی
10- حفاظت پایدار محیط‌زیست، تقویت منابع تجدید‌پذیر واستفاده از انرژی‌های پاک
11- حفظ محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی درگرو به‌کارگیری فن‌آوری‌های سازگار، آموزش عمومی و همکاری مردم
12- سلامت، اصلی‌ترین و محوری‌ترین شاخصه جامعه پیشرفته سعادتمند
13- نقش مشارکت در تاب‌آوری محیط‌زیست شهری پایدار با تأکید بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
1- ارائه تدابیر مراقبتی و درمانی بر مبنای فطرت انسانی در حیطه بهداشتی و سلامت
2- الگوواره ترسیم نقشه جامع علمی به منظور تحقق تحول همه‌جانبه
3- الگوی پایه پیشرفت، مدلی خطی و یا مدلی پویا
4- الگوی سیاست‌گذاری فناوری مبتنی بر آینده‌نگری با رویکرد اسلامی-ایرانی
5- بازمهندسی زنجیره ایده تا محصول در فرآیندهای تمدنی (مطالعه موردی فرایند تغذیه)
6- بررسی تأثیر بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بر روی رشد اقتصادی ایران
7- برند طیب، نمادسازی، سرمایه اقتصادی، پیشرفت و اعتلای تمدن ایران و اسلام
8- بسط علم در زندگی در سایه‌سار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود (بحث موردی: شمولیت‌افزایی اقتصاد دانش‌بنیان)
9- بومی‌سازی علوم انسانی در ایران
10- تحلیلی بر افق‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تبیین افق‌های آمایش بنیادین کشور
11- تفقه در دین و چگونگی کسب علم
12- دیپلماسی علمی و فناوری و ضرورت توجه به آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، راهکارها و تدابیر پیش رو
13- راهبردهای مطلوب تولید بازی‌های رایانه‌ای برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با هدف ارتقای قدرت ملی)
14- رویکرد سامانه‌ای نرم؛ مدل مؤثر مراکز آموزشی کشور برای دستیابی به تدبیر: توانمندی و خردورزی لازم در منابع انسانی
15- رویکردهای لازم برای تبدیل کارگاه‌های بومی و آزمایشگاه‌های سنتی به کانون‌های فن‌آور
16- ساختارهای دانش‌مدار، آموزش و پژوهش هدفمند، پیش‌نیاز اقتصاد مقاومتی
17- ساماندهی فضای مجازی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
18- ضرورت اتخاذ رویکرد آینده‌پژوهی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
19- غایت علم‌ورزی در پیشرفت علم‌وفناوری با رویکرد اسلامی-ایرانی: یک مطالعه کیفی
20- کالایی شدن فضای جغرافیایی در نظام سرمایه‌داری
21- مطالعه همکاری‌های علمی میان مخترعان در رشته‌های موضوعی مهندسی و شیمی در فاصله بین سال‌های 2005 تا 2012 در پایگاه سایروس
22- نقش و جایگاه فضای مجازی در قدرت نرم
23- نقش‌آفرینی معلمان، زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی در چرخه‌های علم و پیشرفت علمی کشور
24- نگاهی بر نقش معماری سبز درالگوی توسعه عمرانی ایران
25- نگرشی بر روش‌ها، فنون، تکنیک‌ها، عوامل، شرایط و عناصر پرورش خلاقیت در جوانان
26- واکاوی انتقادی کارآفرینی‌گرایی در نظام دانشگاهی کشور: پیشرفت، رکود یا پسرفت دانشگاه در مسیر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
1- ارزیابی الگوهای توسعه پایدار و بررسی پیاده‌سازی الگوی مناسب توسعه در ایران اسلامی
2- الگوهای توسعه اسلام مدرن در ترکیه از نگاه «فتح‌الله گولن»
3- اهمیت مبانی فرهنگی-دینی در طراحی الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت (با تأکید بر دلالت‌های فرهنگی-مذهبی در توسعه ژاپن)
4- بررسی اثر رشد نرخ بیکاری بر پیشرفت رشد اقتصادی در استان‌های شمال‌غرب کشور
5- بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه
6- بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال‌دموکراسی
7- بررسی نقش جایگاه بخش صنعت در ادوار تجاری ایران
8- تحلیل الگوی مبانی و اهداف دانش حقوق در ایران
9- تفاوت به‌کارگیری سلامت معنوی در اسلام و تفکر غربی در حیطه علوم پزشکی
10- تقابل گفتمان اجتماعی-فرهنگی امام خمینی با فراروایت توسعه مدرن
11- توسعه‌یافتگی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اسلامی
12- جایگاه مدیریت شهری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
13- رابطه مبانی فکری و معرفتی سلفی‌گری با انقلاب اسلامی ایران
14- کارکرد الگوی نظریه‌پردازی دینی در روابط بین‌الملل
15- مبانی عملی پیشرفت و سنت‌های الهی
16- مطالعه تطبیقی گفتمان حاکم بر شاخص‌های دینی الگوی پایه پیشرفت و مبانی فکری الگوهای رایج توسعه غربی با رویکردی بر کاربست‌های قانونی پیشرفت در نظام حقوقی ایران
17- مقایسه الگوهای مکاتب عمده توسعه با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
18- مقایسه الگوی پایه پیشرفت اسلامی با الگوی پایه انحطاط جریان تکفیری
19- مقایسه انگاشت توسعه پایدار در الگوی پایه پیشرفت با مفاهیم و الگوهای رایج غربی
20- مقایسه تطبیقی اقتصاد اسلامی با مکتب سوسیالیستی
21- مقایسه مبانی حقوق بشر اسلامی با نظریات مطرح در روابط بین‌الملل
22- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار سکونت‌گاه‌های روستایی

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.