ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه


هدف اساسی از برگزاری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، استفاده از ظرفیت فکری و نخبگانی کشور در نقد، اصلاح و تکمیل پیش‌‌نویس‌های اسناد الگوی پایه است. تاکنون پیش‌نویس‌هایی در زمینه بخش‌های اصلی الگوی پایه مشتمل بر مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر توسط صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه نگاشته و به مرکز الگو ارایه شده است. این اسناد هنوز در مرحله بررسی و تکمیل است و تا مرحله نهایی فاصله زیادی دارد و از این رو جزو اسناد مصوب مرکز الگو محسوب نمی‌شود، لذا این پیش‌نویس ها برای استفاده در متون علمی خارج از کنفرانس غیر‌قابل استفاده بوده و صرفاً در این مرحله مقدماتی می‌توانند مورد بهره‌گیری نویسندگان مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرند. این پیش‌نویس‌ها در فایل‌های پیوست در دسترس می‌باشد و نکات تکمیلی به مرور به این مجموعه افزوده خواهد شد.


‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه پیشرفت:

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.