ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

صفحه اصلی


باسمه تعالي

کنفرانس‌های سالیانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که نه‌تنها به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک می‌کنند بلکه هر کدام هدف خاصی را -در تعریف و شکل‌‌گیریِ موضوعیِ بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه راه تدوین آن- دنبال می‌‌کنند. طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن‌ها، زمینه گسترش و تعمیق تأملات فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب‌نظران را به شکلی هم‌‌افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می‌تواند بستر مناسبی را برای پاسخگویی به برخی پرسش‌‌های بنیادین و کلان الگو و تبادل‌‌نظر درباره آن‌ها ایجاد کند.


هرچند که هر یک از کنفرانس‌‌های سالیانه مرکز به موضوعی خاص می‌‌پردازند لیکن در واقع، اهداف چندگانه‌‌ای را تعقیب می‌کنند که اهم آنها عبارت‌اند از:

  1. بهره‌‌گیری از ظرفیت علمی کشور برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های بنیادین در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی و کمک به تکمیل بخشی از مدل مفهومی الگوی پیشرفت
  2. رصد فعالیت‌‌های علمی در موضوع کنفرانس و دستیابی به آخرین یافته‌‌های پژوهشی
  3. موج‌آفرینی و جریان‌‌سازی فکری در حوزه مباحث پیشرفت و ایجاد بستر مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت عرضه نظرها در محیطی عالمانه و نقد و پالایش آن‌ها
  4. فرصت‌‌سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی حوزه پیشرفت
  5. ارائه گزارش از فعالیت‌های جاری مرکز به جامعه علمی کشور و هم‌فکری برای گام‌های بعد

اینک که به فضل الهی پیش‌نویس اولیه الگوی پایه پیشرفت با مشارکت اندیشمندان حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظران باتجربه در فرایندی چندساله تهیه شده است زمان آن است که این پیش‌نویس در معرض نقادی و تضارب آرای گسترده قرار گیرد تا در بستر گفتمان عالمانه و فراگیر ملی به نصاب لازم به لحاظ اتقان اسلامی، علمی و کاربردی دست یابد؛ لذا هدف ششمین کنفرانس، تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.