ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

اولین کنفرانس1. ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پيشرفت
1.1. ضرورت تدوين الگوی پبشرفت
1.2. مفهوم­شناسی تعاريف و اصطلاحات الگو: نقشه،ايرانی، اسلامی، پيشرفت و منشاء علمی و فلسفی و دينی آنها
1.3. قلمروهای موضوعی تحول(الگو)، مولفه­ها و شاخص­های هر قلمرو
1.4. ارزيابی راهبردی وضعيت موجود کشور (ضعفها، قوتها، فرصتها و تهديدها در سطوح کلانملی و قلمروهای موضوعی)

2. مطالعه تطبيقی و پيشينه روش شناسی تدوين نقشه راه
2.1.گذشته، حال و آينده روش شناسی تدوين نقشه راه در ايران و جهان
2.2. آسيب­شناسی روش شناسی تدوين نقشه راه در ايران (قبل و بعد از انقلاب) و جهان
2.3. مطالعه تطبيقی روش شناسی تدوين نقشه راه اسلامی و غيراسلامی

3. روش شناسی تدوين نقشه راه
3.1. نقش و جايگاه اسلام در محتوا و ساختار روش شناسی الگوی پيشرفت
3.2. روش شناسی تدوين مقاصد راهبردی الگوی پيشرفت
3.3. روش شناسی شاخص سازی برای الگوی پيشرفت
3.4. مبانی مفهومی، ضرورت و جايگاه نظام­نامه(روش) تدوين نقشه
3.5. اصول و روش يکپارچه­سازی خرده الگوها با يکديگر (روش تلفيق الگو)
3.6. اعتباربخشی تدوين نقشه (نحوه اعتبارسنجی روش تهيه الگو)
3.7. ساز و کار ارتباط با نقشه­های پائين دستی (نحوه تاثير گذاری الگوی پيشرفت بر اسناد سياست­گذاری کشور)
3.8. پيش فرض­ها، اصول و مبانی(پارادايم) در روش­شناسی تدوين الگوی پيشرفت

4. اصول سازماندهی، اجرا و کنترل در نقشه راه
4.1. سازمان مطلوب تدوين الگو
4.2. اجرا، نظارت و کنترل در الگوی پيشرفت
4.3. جلب مشارکت نهادها، مراکز و افراد حقيقی و حقوقی صاحب نظر در تدوين الگوی پيشرفت


دکتر سيدمنصور خليلی عراقی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، رئيس کميته علمی
دکتر محمدهادی زاهدی وفا (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق -علیه السلام-)، دبير کنفرانس
دکتر عادل آذر (عضو هیئت علمی دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر سيدحسين ابطحی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر علي‌اصغر توفيق (عضو هیئت علمی دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر محمدرضا حجازی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر علی رضاييان (عضو هیئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر سیدحبيب‌الله طباطبائيان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدسعیدرضا عاملی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سيدهادی عربی (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی)
دکتر شهريار عزيزی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی اکبری (عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسين -علیه السلام-)
دکتر محمدرحيم عيوضی (عضو هیئت علمی دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره))
دکتر علي‌اکبر فرهنگی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
دکتر اکبر کميجانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
دکتر سیدعلی‌اکبر موسوی موحدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سيدعباس موسويان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ميرباقری (رئبس فرهنگستان علوم اسلامی)

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.