ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

کمیته‌های هماهنگی


کمیته منتخب:
دکتر موسی عنبری، دکتر عباس‌علی زالی، دکتر شهریار نیازی، دکتر علی‌رضا صدرا، دکتر محمدسعید جبل‌عاملی، دکتر محمدرحیم عیوضی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس نبوی، دکتر رسول عباسی، دکتر مهدی فاتح‌راد، دکتر خلیل سعیدی

کمیته انتشارات:
مسئول: دکتر محمدجواد یزدان پناه
همکاران: دکتر رسول عباسی، سیدمحمدرضا سیدی

کمیته ارتباطات و تبلیغات:
مسئول: علی متقیان
همکاران: احسان عباسی، حسن بخشی‌زاده

کمیته وبگاه:
مسئول: نجف الهیاری‌فرد
همکاران: همت ایمانی، حسین بهنیا، بهلول محمدی، رضا شجاعی

کمیته اجرایی و پشتیبانی:
مسئول پشتیبانی و دبیر کمیته اجرایی: محمدرضا رضانیا
همکاران: سیدکریم مصطفائی، سیروس قنادی، مصطفی نوری

دبیرخانه:
مسئول: همت ایمانی
همکاران: حسین بهنیا، مجتبی قلی‌پور، سمیه ملک‌مکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.