ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

پیام رئیس مرکز


باسمه تعالي

طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی اسناد برنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران که با رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دست انجام است به همان اندازه که مهم و دشوار است، مستلزم ژرف‌اندیشی و دقت نظر متخصصان است. از اینرو حدود شش سال است که تکاپوی علمی و راهبردی بزرگی در جریان است تا پیش‌نویس این الگو تهیه شود و در بوته ارزیابی و نقد منصفانه تکامل یابد و به نصابی درخور عنوان خود نایل شود.

تحقیق و تألیف صدها مقاله علمی و ده‌ها تک‌نگاشت پژوهشی و نیز مطالعات و هم‌اندیشی‌های متعدد پشتوانه این کار عظیم قرار گرفته است. از جمله، ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با 342 مقاله پذیرفته شده به‌شرح حاضر مشخصاً به تکمیل و ارتقاء پیش‌نویس اولیه الگو اختصاص یافته است.

این تلاش بلندمدت و گسترده که در تهیه اسناد برنامه‌ای کشور بی‌بدیل است به همت چندهزار تن از متفکران و محققان و صاحبنظران در شرف انجام است. از همه آنان بویژه مؤلفان و داوران مقالات و نیز کمیته علمی و دبیرخانه ششمین کنفرانس سپاسگزارم و اجر اخروی و نیز توفیق تلاششان را در پیشرفت ایران اسلامی از خداوند متعال خواستارم.صادق واعظ‌زاده
رئیس شورای‌عالی و رئیس
مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت


تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.